جدیدترین مطالب

اصطلاحات مهم انگلیسی در مورد خرید(بخش دوم)

اصطلاحات مهم انگلیسی در مورد خرید(بخش دوم)

در مقاله قبلی دیدیم که چطور می توان با اصطلاحات مختلف در مورد خرید ارزان یا چانه زنی در هنگام خرید استفاده کرد. بعضی مواقع شرایطی پیش می آید که احساس می کنیم جنس مورد نظر ما بسیار گران است. در انگلیسی عبارت هایی وجود دارد که می توان با آن ها در این باره صحبت کرد, که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.common English Vocabulary for T ... ادامه مطلب

اصطلاحات مهم انگلیسی در مورد خرید(بخش اول)

اصطلاحات مهم انگلیسی در مورد خرید(بخش اول)

در این مقاله می خواهیم در مورد اصطلاحات مهمی که در زبان انگلیسی هنگام خرید کردن استفاده می کنیم, صحبت کنیم.معمولا هنگامی که بحث در مورد خرید می شود. دو چیز به ذهن ما خطور می کند: 1- ارزان بودن جنس 2- گران بودن آنهمانطور که گفته شد عبارات و اصطلاحات مخصوصی برای بیان این موقعیت ها وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.دراین ... ادامه مطلب

انواع جملات در انگلیسی

انواع جملات در انگلیسی

Sentencesجملات:جملات در گرامر انگلیسی نقش مهم و اساسی را ایفا می کنند. هر جمله شامل تعدادی از کلمات می باشد که یک مطلب, ایده یا افکاری را بیان می کند.هر جمله شامل دو بخش است: 1-subject (مبتدا)    2-predicate(خبر)برای مثال در جمله زیر:Bill writes good poemsدر این جمله bill (مبتدا) و writes good poems (خبر )می باشد.  ... ادامه مطلب

کلمات گیج کننده انگلیسی (بخش دوم)

کلمات گیج کننده انگلیسی (بخش دوم)

در مقاله ی قبلی تعدادی از کلمات انگلیسی ای که از لحاظ ظاهری و معنایی با هم شباهت دارند را توضیح دادیم و دیدیم که در جملات مختلف کاربرد آنها متفاوت است. در این مقاله می خواهیم به ادامه  تفسیر این کلمات بپردازیم.lay or lielay به معنای چیزی را با دقت قرار دادن بر روی یک سطح صاف است. lay یک فعل با قاعده است و نیاز به مفعول دارد ... ادامه مطلب

کلمات گیج کننده انگلیسی(بخش اول)

کلمات گیج کننده انگلیسی(بخش اول)

در زبان انگلیسی کلماتی وجود دارد که معنا یا ظاهر مشابه ای با یکدیگر دارند ولی کاربرد آنها متفاوت می باشند. در این مقاله به مهمترین آن ها خواهیم پرداخت.begin or startاین کلمات معنای مشابه ای دارند و به معنای آغاز کردن می باشد , با ابن تفاوت که begin رسمی تر است.هردوی آنها فعل می باشند ولی begin جز افعال بی قاعده است.مثال:?When di ... ادامه مطلب

علائم اختصاری و سرواژه های مهم انگلیسی

علائم اختصاری و سرواژه های مهم انگلیسی

در این بخش می خواهیم درباره ی علائم اختصاری مهم و سرواژه ها صحبت کنیم. همانطور که می دانید این علائم در زبان انگلیسی بسیار مهم هستند و در چت ها و پیامک های روزمره کاربرد بسیار زیادی دارند و اگر با این علائم آشنا نباشیم ممکن است به مشکل برخورد کنیم.?What is the difference between Abbreviations and Acronymsتفاوت علائم اختصاری و سر ... ادامه مطلب

How to speak English without taking classes

How to speak English without taking classes

در ادامه روش های تمرین مکالمه زبان انگلیسی در این پست، بقیه مواردی که می تواند به یادگیری و تمرین بیشتر مکالمه زبان انگلیسی منجر شود خدمت شما ارئه می گردد:۱۰- Identify fixed and semi-fixed phrases and practice them.Fixed phrases usually contain between 3 and 7 words and include items like:To be honestIn a momentOn the other hand ... ادامه مطلب

لغت ۱۱ و ۱۲ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۱۱ و ۱۲ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

Municipal / mjʊˈnɪsɪp(ə)l / AdjectiveOf a city or state; having something to do in the affairs of a city or town, urban, of the local authority; pertaining to a municipality, civic, civil, metropolitan, city, town, borough The state police assisted the municipal police in putting down the riot.There was only a mediocre* tur ... ادامه مطلب

لغت ۹ و ۱۰ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۹ و ۱۰ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

Pension / ˈpɛnʃ(ə)n / Noun & VerbRegular payment that is not wages; to make such a payment, financial benefit paid after a person has stopped working; boarding house; allowance, stipend, retirement pension, regular payment, superannuation, benefit, support, welfare Pensions are often paid because of long service, specia ... ادامه مطلب

لغت ۷ و ۸ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ و ۸ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

Jeopardize / ˈdʒɛpədʌɪz / VerbRisk; endanger, imperil, put at risk, place in danger; compromise the safety or security of; compromise the success of (also jeopardise), threaten, put in danger / jeopardy; leave vulnerable; compromise, prejudice, be prejudicial to; be a danger to, pose a threat to Soldiers jeopardize their li ... ادامه مطلب

لغت ۵ و ۶ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ و ۶ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

Obstacle / ˈɒbstək(ə)l / NounAnything that gets in the way or hinders; impediment; obstruction, obstruction, hindrance, barrier, hurdle, stumbling block, bar, block, impediment, hindrance, snag, catch, drawback, hitch, handicap, deterrent, complication, difficulty, problem, fly in the ointment, disadvantage, curb, check The ... ادامه مطلب

لغت ۳ و ۴ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۳ و ۴ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

Magnify /ˈmaɡnɪfʌɪ / VerbCause to look larger than it really is; make too much of; go beyond the truth in telling, enlarge, increase the size of; cause to appear larger (by means of lenses, etc.); exaggerate, make seem more important or serious, boost, enhance, maximize, increase, augment, extend, expand, amplify, intensify  ... ادامه مطلب