در زبان انگلیسی زیبایی را با چه واژهایی می توان بیان کرد؟

در زبان انگلیسی زیبایی را با چه واژهایی می توان بیان کرد؟

تاریخ انتشار : 1397/4/13
آیا می دانید در زبان انگلیسی چگونه می توان زیبایی افراد یا اشخاص را بیان کرد؟ در زبان فارسی برای بیان زیبایی از کلمات متفاوتی مانند زیبا ، خوشگل ، قشنگ و … استفاده می کنیم. در زبان انگلیسی نیز از واژه های مختلفی برای بیان این صفت استفاده می شود. آشنایی با دستور زبان انگلیسی از جمله مطالب مهمی است که زبان آموزان باید برای یادگیری آن اهتمام ویژه ای داشته با شند. چرا که اگر دستور زبان انگلیسی را به خوبی بدانند می توانند با استفاده از لغاتی که آموخته اند ترکیبات و جملات جدیدی بسازند که باعث تقویت مکالمه و مهارت نوشتاری آن ها می شود. با ما همراه باشید تا مانند یک انگلیسی زبان، انگلیسی را درک کنید.

Beautiful

 در زبان انگلیسی وقتی درباره ی زیبایی زنان صحبت می کنند معمولاً از واژه های beautiful و Pretty استفاده می کنند:

                 She is a very beautiful woman

او زن بسیار زیبایی است.   

                           She is a very pretty girl

او دختر خیلی قشنگی است.  

 اما هنگامی که درباره ی زیبایی مردان صحبت می کنند معمولاً واژه های handsome و  good-looking را به کار می برند:

             He was tall , dark and handsome

قد بلند ، سبزه و خوش قیافه بود.

She noticed him because he was very good-looking

توجهش به او جلب شد چون خیلی خوش قیافه بود.

 همچنین در زبان انگلیسی صفت attractive ( به معنای زیبا و جذاب ) در توصیف زنان ، مردان ، اشیاء و مکان ها به کار می رود :

                                        .an attractive woman

زنی جذاب.  

                 .a big house with an attractive garden

یک خانه ی بزرگ با باغی زیبا.