نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از This قسمت آخر

نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از This قسمت آخر

تاریخ انتشار : 1397/1/1
۶٫ از this برای اشاره به دوره های زمانی نزدیک به زمان حال استفاده می شود:

I’m sorry I was late this morning.

ببخشید که امروز صبح دیر کردم.

They are getting married this June.

آن ها ژوئن آینده ازدواج می کنند.

this minute.

 همین لحظه ، همین الان

۷٫ وقتی داریم اندازه یا شکل چیزی را با دست نشان می دهیم از this استفاده می کنیم:

They said the wound was about this big.

آن ها گفتند که زخم حدوداً به این بزرگی بود.

۸٫ از this برای اشاره به یک کار یا وضعیتی که در حال حاضر حاکم است استفاده می شود:

Is this what you want to do with the rest of your life?

آیا بقیه ی عمرت را هم می خواهی همین جور بگذرانی؟

۹٫ وقتی بخواهیم پای تلفن یا میکروفن ، خودمان را معرفی کنیم از عبارت this is استفاده می کنیم:

Hello, this is Kate.

الو، من کیت هستم.

This is the captain speaking.

خلبان صحبت می کند.

 وقتی گوینده ی رادیو یا تلویزیون بخواهد شبکه یا کانال خود را معرفی کند از this is استفاده می کند.

This is the BBc World Service.

این رادیوی جهانی بی بی سی است.