فروشندگی به زبان انگلیسی چی میشه؟

فروشندگی به زبان انگلیسی چی میشه؟

تاریخ انتشار : 1397/3/4
فروشندگی به زبان انگلیسی – فروشندگی به زبان انگلیسی چی میشه؟ آیا می دانید در زبان انگلیسی برای معرفی تاجر از چه کلماتی استفاده می شد؟ قاچاقچی در زبان انگلیسی چگونه معرفی می شود؟ برای صحبت در مورد دستفروش و فروشنده دوره گرد از چه واژه هایی استفاده می شود؟ برای یافتن پاسخ این سوالات محکم بنشینید!!!!

Dealer

 اسم های dealer ، trader و merchant در زبان انگلیسی بر افرادی دلالت دارند که با فروش کالا ، پول به دست می آورند. کلمه ی dealer در سخن گفتن از افرادی به کار می رود که اشیای خاصی را که درباره ی آن ها اطلاعات کافی دارند می خرند و می فروشند :

She’s an antique dealer.

او فروشنده ی اشیای عتیقه است.

He’s a dealer in second – hand cars.

او در کار خرید و فروش ماشین های دست دوم است.

 همچنین می توان کلمه ی dealer را در مورد افرادی که اجناس دزدی یا غیر قانونی می خرند و یا می فروشند نیز به کار برد
 قاچاقچی مواد مخدر                               .a drug dealer

 دو عبارت street trader و market trader در زبان انگلیسی برای افرادی به کار می روند که جنس خود را در موقعیتی غیر رسمی ، مثلاً در کوچه و بازار ، می فروشند (منظور همون دست فروش خودمونه).  افزون بر این کلمه ی trader می تواند در مورد شخص یا شرکتی نیز به کار رود که اجناس را از یک کشور خریده و به کشور دیگری می فروشد:

He’s an international currency trader on Wall street.

او در وال استریت صراف است. ( = در کار خرید و فروش ارزهای بین المللی است. )

 کلمه ی merchant  در زبان انگلیسی به فردی دلالت دارد که کالاهای خاصی را به صورت انبوه می فروشد :

تاجران چای / شراب                     .tea / wine merchants