در زبان انگلیسی رویدادی در یک دوره زمانی خاص را چگونه بیان می کنیم؟

در زبان انگلیسی رویدادی در یک دوره زمانی خاص را چگونه بیان می کنیم؟

تاریخ انتشار : 1397/3/25
اگر بخواهیم در زبان انگلیسی رویدادی را که در یک دوره زمانی خاص اتفاق افتاده است بیان کنیم از ترکیبات مختلف واژه Beginning استفاده می کنیم. اما در استفاده از این عبارات و ترکیب ها در زبان انگلیسی توجه به نکاتی پیرامون نحوه و محل قرار گرفتن این عبارت ها در جمله الزامی است. در زیر با نکاتی در مورد بیان وقوع یک رخداد در دوره زمانی خاص آشنا می شوید.

Beginning


 در زبان انگلیسی برای بیان چیزی که درست در شروع یک رویدادی خاص یا در دوره ای معین اتفاق می افتد از عبارت at the beginning of استفاده می کنیم :

At the beginning of the civil war fort Sumter was attacked.

در آغاز ( جنگ داخلی ) به ( قلعه سامتر ) حمله شد.

There’s a car chase at the beginning (= at the start of the film).

در آغاز (فیلم) شاهد یک صحنه ی تعقیب و گریز با ماشین هستیم.

 اما عبارت in the beginning در زبان انگلیسی زمانی استفاده می شود که بخواهیم بگوییم چیزی در مراحل آغازین یک رخداد یا در آغاز دوره ای طولانی تر اتفاق افتاده است:

In the beginning the south had some success.

در اوایل جنگ داخلی ، جنوب به موفقیت هایی دست یافت.

I was too shy to speak to her in the beginning.

اوایل (= در چند ملاقات اولیه ی مان) خیلی خجالت می کشیدم با او حرف بزنم .

 توجه به این نکته ضروری است که پس از عبارت in the beginning هیچگاه نباید از حرف اضافه ی  of استفاده کنید. علاوه براین دقت کنید که کلمه ی beginning با دو حرف n نوشته می شود.