اصطلاحات فوق کاربردی مکالمات در زبان انگلیسی

اصطلاحات فوق کاربردی مکالمات در زبان انگلیسی

تاریخ انتشار : 1397/4/1
ممکنه ما در مکالمات اصطلاح ها و ضرب المثل هایی رو بکار ببریم که داخل دستور زبانمون نیست و اون جمله کلمه به کلمه هیچ معنای خاصی نمیده، در زبان انگلیسی هم این اصطلاحات رو داریم، دراین مقاله برخی از اصطلاحات فوق کاربردی مکالمات در زبان انگلیسی براتون آماده کردم که مطمئنم به کارتون میاد و میتونین بارها در مکالمات ازشون استفاده کنین، پس منتظر چی هستید؟! …

 

 اصطلاحات فوق کاربردی مکالمات در زبان انگلیسی

 Are you nuts?

 خل شدی؟

 Will you knock it off?

 میشه تمامش کنید؟

 Could you excuse us for few minute?

 میشه چند لحظه ما را تنها بگذارید!

 The choice is yours.

 حق انتخاب با خودته.

 Do time

 آب خنک خوردن (دوران زندان را سپری کردن)

 Lets get something straight

 بذار مسئله رو روشن کنیم.

 Little by little and bit by bit.

 قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

 Long absent, soon forgotten.

 از دل برود هر آن که از دیده برفت.

 You can’t judge a book by its cover.

 نمیشه از روی ظاهر آدما قضاوت کرد.

 You are responsible for you.

 هر کسی رو تو گور خودش میگذارند/عیسی به دین خود موسی به دین خود.

 You took the words right out of my mouth.

 گل گفتی- منم میخواستم همینو بگم.

 Better safe than sorry.

 چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی.

 A word spoken is past recalling.

 تیری که رها شد به چله باز نگردد.

 Keep your eyes on the road.

 حواست به جاده باشه.

 I will cook your goose.

 بلایی به سرت بیارم که حظ کنی.

 Go blank

 مغز کسی کار نکردن.

 I didn’t catch your name!

 اسم شما رو متوجه نشدم.