جدیدترین مطالب

صفت great در زبان انگلیسی چه کاربردی دارد؟

صفت great در زبان انگلیسی چه کاربردی دارد؟

در پاسخ به سوال در زبان انگلیسی برای بیان بزرگی از چه واژه هایی استفاده می شود؟ با کاربرد صفت های large و big  در زبان انگلیسی برای بیان بزرگی اشیا، افراد و مکان ها آشنا شدید و نکات مهم کاربردی آن را فرا گرفتید. در این مطلب به ادامه موضوع بیان بزرگی اندازه در زبان انگلیسی با استفاده از صفت ها و ترکیبات جدید می پردازیم.  ... ادامه مطلب

آوردن – بردن در زبان انگلیسی

آوردن – بردن در زبان انگلیسی

اگر در زبان انگلیسی بخواهیم در مورد آوردن یا بردن چیزی به جایی صحبت کنیم از چه واژه هایی استفاده می کنیم؟ واژه های مختلفی در زبان انگلیسی برای بیان این موضوع می توان استفاده کرد. در پاسخ به این سوال کاربردی نکات کاربردی استفاده از واژه های مذکور در زبان انگلیسی را خواهید آموخت.Bring در زبان انگلیسی فعل bring یعنی  با خ ... ادامه مطلب

کلمات و اصطلاحات مربوط به خوابیدن

کلمات و اصطلاحات مربوط به خوابیدن

to take a napچرت زدنI like to take a nap every day after lunch.دوست دارم هر روز بعد از نهار یه چرتی بزنم.——————————————————-to nod offچرت زدن (به شکل ناگهانی) مثلا جلوی تلوزیون، توی اتوبوس، مترو…I nodded off once or twice during the movie.یکی دو بار وسط فیلم خوابم برد/ چرت زدم.——————————————————-to passed outاز روی خستگی غش کردن ... ادامه مطلب

ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ

ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ

ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻧﮕﯿﺪ .ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ، ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻧﯿﺎﺯ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﻼ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ، ﻭ ﯾﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ :.Good job.Well done.Nice work.Keep it up.Cheer Up.great job.nice.excellent.nice going.satisfactory.worthwhile.accomplished. ... ادامه مطلب

۱۰۰ لغت پرکاربرد انگلیسی

۱۰۰ لغت پرکاربرد انگلیسی

۱- Accept – پذیرفتن۲-Allow – اجازه دادن۳-Ask – پرسیدن۴-Believe – باور کردن۵-Borrow – قرض گرفتن۶-Break – شکستن۷-Bring – آوردن۸-Buy – خریدن۹-Can/ Be able – توانستن۱۰-Cancel – منتفی کردن۱۱-Change – تغییر دادن۱۲-Clean – تمییز کردن۱۳-Comb – شانه کردن۱۴-Complain – شکایت کردن۱۵-Cough – سرفه کردن۱۶-Count – شمردن۱۷-Cut – بریدن۱۸-Dance – ... ادامه مطلب

عبارت های مربوط به اظهار ناراحتی

عبارت های مربوط به اظهار ناراحتی

وقتی احساس خوبی ندارید یا ناراحت هستید، میتوانید از عبارتهای زیر استفاده کنید.I feel blueI feel lowI feel lousyI`m having one of those daysI`m not feeling wellCould be worseو آخریشI’m down in the dumpsخیلی خیلی ناراحت(غمگین) ... ادامه مطلب

Adverb of Manner قید حالت

Adverb of Manner قید حالت

کلمه ای که حالت انجام شدن فعل را در جمله بیان می کند، قید حالت نام دارد. مانند:He had worked hard. I looked carefully.You were runing slowly.He ate the chocolate cake greedily.She is playing the flute beautifully.We watched the door continuously.All agreed that the event had gone well.Please do your work fast.They will play prof ... ادامه مطلب

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم: Direct and Indirect Speech:i

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم: Direct and Indirect Speech:i

اگر گفتار شخصی را بدون تغییر یبان کنیم آن جمله را نقل قول مستقیم گویندکه باید داخل علامت نقل قول “Quotation mark” نوشته شود و کلمۀ اول با حرف بزرگ شروع می شود و اگر کلمات جمله را طوری تغییر دهیم که مفهوم جمله عوض نشود آن جمله را نقل قول غیر مستقیم گویند که احتیاجی به علامت نقل “…” ندارد و کلمۀ اول با حرف کوچک نوشته می شود. هر جم ... ادامه مطلب

صفت در زبان انگلیسی

صفت در زبان انگلیسی

صفات کلماتی هستند که مشخصه ای خاص در مورد یک اسم را نشان میدهند. آنها نشان می دهند یک اسم چطور خواصی دارد.کاربردهااز صفات برای توصیف اسامی استفاده می شود. از طریق آنها می توان نشان داد یک اسم چه خصوصیاتی دارد. به مثال های زیر توجه کنید:This clown is funny.(این دلقک خندادار است.) The clown has got a big nose.(این دلقک دماغ ب ... ادامه مطلب

آموزش زمان حال کامل در انگلیسی

آموزش زمان حال کامل در انگلیسی

این زمان برای بیان عملی که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد ، به کار برده می شود .فاعل   +    ( have  /  has )    +   قسمت سوم فعل      +        مفعول        +        ادامه جملهمثال  :  &nbs ... ادامه مطلب

زمان گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری

کاربرد این زمان را در جملات زیر می توانید به خوبی متوجه بشویدهنگامی که تلفن زنگ خورد من مشغول غذا خوردن بودمموقعی که شما رسیدید من مشغول مطالعه کردن بودمیا استمراری در گذشته را نشان می دهد مثلامن کل شب را مشغول مطالعه کردن بودانها تمام روز مشغول بازی کردن بودندحال از مثال های فوق بخوبی  متوجه کاربرد زمان گذشته استمراری شده ... ادامه مطلب

حروف ربط (conjunctions)در انگلیسی

حروف ربط (conjunctions)در انگلیسی

حروف ربط (conjunctions)در انگلیسی کلماتی هستند که دو جمله را به یکدیگر متصل می کنند.حروف ربط معمولا وسط جمله استفاده می شوند و قبل از آن علامت ویرگول به کار می رود.در این مقاله سعی خواهیم کرد انواع حروف ربط را با مثال برای شما توضیح دهیم. مهمترین حروف ربط عبارت اند از: (or,but,and,so,because,for,yet,nor,even)  but ... ادامه مطلب