پربازدیدترین مطالب

سخنان ناپلئون هیل (Napoleon Hill) با ترجمه فارسی

سخنان ناپلئون هیل (Napoleon Hill) با ترجمه فارسی

ناپلئون هیل (Napoleon Hill)اولیور ناپلئون هیل یک نویسنده آمریکایی و یکی از پیشگامان سبک مدرن ادبیات موفقیت شخصی بود. کتاب های زیادی در زمینه موفقیت و راه های رسیدن به موفقیت و به نوعی کتاب های انگیزشی زیادی نوشته که مشهورترین آنها به نام “Think and Grow Rich” (به معنی فکر کن و ثروتمند رشد کن) می باشد و او شهرت خود را مدیون نوشتن ... ادامه مطلب

look forward

look forward

اصطلاح I look forward to به معنای “مشتاق چیزی بودن” هست. کلمه بعد از اون حتما باید با ing بیاد، اجازه ندید حرف اضافه to گمراهتون کنه.پس از این به بعد به جای :I look forward to visit youبگید:I look forward to visiting you. ... ادامه مطلب

اصطلاح “با دم شیر بازی کردن” در زبان انگلیسی

اصطلاح “با دم شیر بازی کردن” در زبان انگلیسی

اصطلاح :Don’t twist the lion’s tail.با دم شیر بازی نکن.در این پست ما به بررسی اصطلاح کاربردی “با دم شیر بازی نکن” می پردازیم.در زبان فارسی برای هشدار دادن به کسی که مرتکب کاری خطرناک می شود از ضرب المثل “با دم شیر بازی نکن” استفاده می شود. و داستان جالبی پشت این ضرب المثل وجود دارد.گویا در جنگلی شیری زندگی می کرد که به خاطر گرما ... ادامه مطلب

راهنمای نگارش یک نامه حرفه ای

راهنمای نگارش یک نامه حرفه ای

امروزه با پیشرفت ارتباطات از طریق اینترنت، استفاده از ایمیل ها نسبت به نامه های قدیمی بسیار رایج تر و کاربردی تر شده است . اما باید دقت کنید که ایمیل ها به نسبت نامه ها غیررسمی تر نباشند، بخصوص در دنیای کسب و کار نمی توانیداجازه دهید زبان مورد استفاده شما غیررسمی شود. ممکن است ایمیل ها راه سریع تر و مناسب تری برای مکاتبات به نظر ... ادامه مطلب

لغت ۱ و ۲ درس ۴۲ کتاب ۵۰۴ – Maintain و Snub

لغت ۱ و ۲ درس ۴۲ کتاب ۵۰۴ – Maintain و Snub

Maintain / meɪnˈteɪn,mənˈteɪn / VerbKeep; keep up; carry on; uphold; support; declare to be true, keep in existence, sustain; keep in good condition, preserve, provide for; affirm, declare, assert, insist on Angelo maintained his hold on the jagged* rock though his fingers were becoming numb.*The judge maintained his opinio ... ادامه مطلب

لغت ۳ و ۴ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۳ و ۴ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

Magnify /ˈmaɡnɪfʌɪ / VerbCause to look larger than it really is; make too much of; go beyond the truth in telling, enlarge, increase the size of; cause to appear larger (by means of lenses, etc.); exaggerate, make seem more important or serious, boost, enhance, maximize, increase, augment, extend, expand, amplify, intensify  ... ادامه مطلب

لغت ۵ و ۶ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ و ۶ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

Obstacle / ˈɒbstək(ə)l / NounAnything that gets in the way or hinders; impediment; obstruction, obstruction, hindrance, barrier, hurdle, stumbling block, bar, block, impediment, hindrance, snag, catch, drawback, hitch, handicap, deterrent, complication, difficulty, problem, fly in the ointment, disadvantage, curb, check The ... ادامه مطلب

لغت ۷ و ۸ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ و ۸ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

Jeopardize / ˈdʒɛpədʌɪz / VerbRisk; endanger, imperil, put at risk, place in danger; compromise the safety or security of; compromise the success of (also jeopardise), threaten, put in danger / jeopardy; leave vulnerable; compromise, prejudice, be prejudicial to; be a danger to, pose a threat to Soldiers jeopardize their li ... ادامه مطلب

لغت ۹ و ۱۰ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۹ و ۱۰ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

Pension / ˈpɛnʃ(ə)n / Noun & VerbRegular payment that is not wages; to make such a payment, financial benefit paid after a person has stopped working; boarding house; allowance, stipend, retirement pension, regular payment, superannuation, benefit, support, welfare Pensions are often paid because of long service, specia ... ادامه مطلب

لغت ۱۱ و ۱۲ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۱۱ و ۱۲ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

Municipal / mjʊˈnɪsɪp(ə)l / AdjectiveOf a city or state; having something to do in the affairs of a city or town, urban, of the local authority; pertaining to a municipality, civic, civil, metropolitan, city, town, borough The state police assisted the municipal police in putting down the riot.There was only a mediocre* tur ... ادامه مطلب

How to speak English without taking classes

How to speak English without taking classes

در ادامه روش های تمرین مکالمه زبان انگلیسی در این پست، بقیه مواردی که می تواند به یادگیری و تمرین بیشتر مکالمه زبان انگلیسی منجر شود خدمت شما ارئه می گردد:۱۰- Identify fixed and semi-fixed phrases and practice them.Fixed phrases usually contain between 3 and 7 words and include items like:To be honestIn a momentOn the other hand ... ادامه مطلب

علائم اختصاری و سرواژه های مهم انگلیسی

علائم اختصاری و سرواژه های مهم انگلیسی

در این بخش می خواهیم درباره ی علائم اختصاری مهم و سرواژه ها صحبت کنیم. همانطور که می دانید این علائم در زبان انگلیسی بسیار مهم هستند و در چت ها و پیامک های روزمره کاربرد بسیار زیادی دارند و اگر با این علائم آشنا نباشیم ممکن است به مشکل برخورد کنیم.?What is the difference between Abbreviations and Acronymsتفاوت علائم اختصاری و سر ... ادامه مطلب