نتایج جستجوی «آموزش زبان اگلیسی»

اعداد به زبان انگلیسی

اعداد به زبان انگلیسی

توضیحاتی در مورد اعداد انگلیسیدر زبان انگلیسی اعداد 0 تا 10 کاملا بی قاعده هستند. پس باید این اعداد را به صورت کامل حفظ کنید. برای اعداد 11 تا 19 موضوع کمی متفاوت است، بخشی از این اعداد بی قاعده هستند و بخشی از آنها با قاعده، در واقع اعداد 11، 12، 13، 15 بی قاعده هستند و بقیه با اضافه کردن پسوند teen به عدد یک رقمی ساخته می شوند ... ادامه مطلب