نتایج جستجوی «تلفظ»

موارد استعمال Can -بخش اول

موارد استعمال Can -بخش اول

در زبان انگلیسی موارد استعمال can بایستی به معنی دانستن و هم به معنای to know  به کار برده شود ولی به تدریج معنی آن تغییر پیدا کرده و امروز به معانی که ذیلا شرح داده می شود استعمال می گردد.۱- دانستن چطور (بیشتر جهت مهارتها) ( know how to …. )He can speak French = he know to speak Frenchاو می داند چه طور فرانسه حرف بزند = او ... ادامه مطلب

نکاتی درباره فعل وجهی could(قسمت دوم)

نکاتی درباره فعل وجهی could(قسمت دوم)

۳– could  همیشه معادل  was able نیستبرای کاری که مربوط به استعداد و دانش باشد ممکن است could  یا was able  بکار رود .Richard hurt his foot and couldn’t play footballپای ریچارد آسیب دیده بود و نمی توانست فوتبال بازی کند .The door was locked and I couldn’t open it.در قفل بود و من نمیتوانستم آن را باز کنم & ... ادامه مطلب

نکاتی درباره فعل وجهی could (قسمت اول)

نکاتی درباره فعل وجهی could (قسمت اول)

فعل وجهی could در بسیاری از مواقع جایگزین can می شود. البته تفاوت هایی با هم دارند که امروز به آن خواهیم پرداخت. به علاوه امروز به مقایسه could و was able و کاربرد could‌ به همراه مصدر کامل خواهیم پرداخت.۱-کاربرد could  به همراه مصدر کامل (could +perfect infinitive) این ترکیب، توانایی را که در زمان گذشته وجود داشت ... ادامه مطلب

افعال غیر استمراری

افعال غیر استمراری

verbs not used in the continuous افعال غیراستمراری یا افعالی که در زمان حال استمراری بکار برده نمی شوندبعضی افعال در زبان انگلیسی در زمان حال استمراری بکار برده نمی شوند . این ها افعالی هستند مربوط به حواس مانند: بینایی شنوایی ، بویایی و غیره افعال مربوط به احساس مثل want ، میل داشتن . رد کردن .بخشیدن .آرزو کردن .دقت ک ... ادامه مطلب

حال کامل استمراری

حال کامل استمراری

(present perfect continuous tense)زمان حال کامل استمراری برای بیان حالت و یا عملی که در گذشته شروع شده و تا زمان حاضر ادامه داشته و ممکن است که در آینده هم ادامه پیدا کند .اگرچه زمان حال کامل ممکن است برای همین نوع اعمال به کار برده شود ولی زمان حال استمراری مخصوصا مواقعی به جای حال کامل بکار برده میشود .که حالت عمل مداوم و پیوس ... ادامه مطلب

آیا فعل answer (به معنای جواب دادن) در زبان انگلیسی معادلی دارد؟

آیا فعل answer (به معنای جواب دادن) در زبان انگلیسی معادلی دارد؟

در زبان انگلیسی نیز مانند زبان فارسی کلمات هم معنی وجود دارند که گاهی می توانند به جای یکدیگر به کار بروند. اما این کلمات در بعضی موارد خاص نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند از این رو آشنایی کامل با این گونه کلمات موجود در زبان انگلیسی امری ضروری است. در این مطلب به بررسی واژه answer  در زبان انگلیسی می پردازیم. فعل های a ... ادامه مطلب

کلمه area (منطقه) در زبان انگلیسی چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

کلمه area (منطقه) در زبان انگلیسی چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

آشنایی با دستور زبان انگلیسی از جمله مطالب مهمی است که زبان آموزان باید برای یادگیری آن اهتمام ویژه ای داشته باشند. چرا که اگر دستور زبان انگلیسی را به خوبی بدانند می توانند با استفاده از لغاتی که آموخته اند ترکیبات و جملات جدیدی بسازند که باعث تقویت مکالمه و مهارت نوشتاری آن ها می شود. در بخش سوالات کاربردی زبان انگلیسی امروز ب ... ادامه مطلب

ترتیب و توالی زمانی در زبان انگلیسی چگونه بیان می‌شود؟ (قسمت دوم)

ترتیب و توالی زمانی در زبان انگلیسی چگونه بیان می‌شود؟ (قسمت دوم)

آیا با نحوه بیان ترتیب و توالی زمانی در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ اگر دستور زبان انگلیسی را به خوبی یاد بگیرید خواهید توانست با استفاده از لغاتی که آموخته اید ترکیبات و جملات جدیدی بسازید و مهارت مکالمه و مهارت نوشتاری خود را تقویت کنید. در این مطلب نکات کاربردی پیرامون نحوه بیان ترتیب و توالی در زبان انگلیسی را به شما خواهم آموخ ... ادامه مطلب

ترتیب و توالی زمانی در زبان انگلیسی چگونه بیان می‌شود؟ (قسمات اول)

ترتیب و توالی زمانی در زبان انگلیسی چگونه بیان می‌شود؟ (قسمات اول)

آیا با نحوه بیان ترتیب و توالی زمانی در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ اگر دستور زبان انگلیسی را به خوبی یاد بگیرید خواهید توانست با استفاده از لغاتی که آموخته اید ترکیبات و جملات جدیدی بسازید و مهارت مکالمه و مهارت نوشتاری خود را تقویت کنید. در این مطلب نکات کاربردی پیرامون نحوه بیان ترتیب و توالی در زبان انگلیسی را به شما خواهم آموخ ... ادامه مطلب

تفاوت های above و over در چیست؟

تفاوت های above و over در چیست؟

تفاوت above و over – آیا می دانید تفاوت های کاربردی کلمات above و over چیست؟ برای آشنایی کامل با تفاوت above و over و موارد استفاده از آن ها این مطلب را مطالعه کنید. در این بخش سعی می کنیم مشکلاتی را که فارسی زبانان در کاربرد زبان انگلیسی با آن مواجه می شوند شرح داده و با ذکر مثال هایی مناسب، راهنمایی مطلوب را به شما ارائه دهیم. ... ادامه مطلب

کاربردهای act و Action در چه مواردی است؟

کاربردهای act و Action در چه مواردی است؟

آیا می دانید کاربردهای act و Action در چه مواردی است؟ هنگام ترجمه متن انگلیسی به فارسی علاوه بر دانستن معنای لغوی واژگان زبان انگلیسی، آشنایی با کاربردها موارد استفاده لغات نیز ضروری است .در این بحث به ارائه ی  نکات کاربردی ترجمه متن انگلیسی به فارسی و همچنین آموزش نحوه استفاده از کلمات در مکالمه انگلیسی می پردازیم.Act , Ac ... ادامه مطلب

آیا با کاربردهای کلمه after در زبان انگلیسی آشنا هستید؟

آیا با کاربردهای کلمه after در زبان انگلیسی آشنا هستید؟

کاربرد after در زبان انگلیسی – آیا می دانید  کلمه after در زبان انگلیسی چه کاربردی دارد؟ برای آشنایی کامل با کاربرد after و موارد استفاده از آن  این مطلب را مطالعه کنید. در این بخش سعی می کنیم مشکلاتی را که فارسی زبانان در کاربرد زبان انگلیسی با آن مواجه می شوند شرح داده و با ذکر مثال هایی مناسب، راهنمایی مطلوب را به ش ... ادامه مطلب