نتایج جستجوی «دیکشنری»

موارد استعمال Can -بخش دوم

موارد استعمال Can -بخش دوم

سه معنی اول تقریبا نزدیک به هم هستند به نظر می رسد به معنی توانایی ability هستند بنابراین به طور کلی می توان گفت فعل can  دو معنی عمده دارد : توانایی و دیگری اجازه .۱ – برای اجازه (permission)Can  مانند may  ممکن است برای کسب اجازه به کار برده شود . can  به مراتب کمتر از may  رسمیت دارد ولی در مکالمات مع ... ادامه مطلب

موارد استعمال Can -بخش اول

موارد استعمال Can -بخش اول

در زبان انگلیسی موارد استعمال can بایستی به معنی دانستن و هم به معنای to know  به کار برده شود ولی به تدریج معنی آن تغییر پیدا کرده و امروز به معانی که ذیلا شرح داده می شود استعمال می گردد.۱- دانستن چطور (بیشتر جهت مهارتها) ( know how to …. )He can speak French = he know to speak Frenchاو می داند چه طور فرانسه حرف بزند = او ... ادامه مطلب

نکاتی درباره فعل وجهی could(قسمت پایانی)

نکاتی درباره فعل وجهی could(قسمت پایانی)

نشانه منفی not هم با could و هم با be able  هر دو به کار برده می شود : مانند :I wonder why jane hasn’t come yet? Perhaps she was not able to get away fromOfficeمن تعجب می کنم چرا جین هنوز نیامده ؟ شاید او موفق به ترک اداره نشده است ۴ – could  و can  هر دو برای تقاضای غیر رسمی به کار می روندCan you change a te ... ادامه مطلب

نکاتی درباره فعل وجهی could(قسمت دوم)

نکاتی درباره فعل وجهی could(قسمت دوم)

۳– could  همیشه معادل  was able نیستبرای کاری که مربوط به استعداد و دانش باشد ممکن است could  یا was able  بکار رود .Richard hurt his foot and couldn’t play footballپای ریچارد آسیب دیده بود و نمی توانست فوتبال بازی کند .The door was locked and I couldn’t open it.در قفل بود و من نمیتوانستم آن را باز کنم & ... ادامه مطلب

افعال غیر استمراری

افعال غیر استمراری

verbs not used in the continuous افعال غیراستمراری یا افعالی که در زمان حال استمراری بکار برده نمی شوندبعضی افعال در زبان انگلیسی در زمان حال استمراری بکار برده نمی شوند . این ها افعالی هستند مربوط به حواس مانند: بینایی شنوایی ، بویایی و غیره افعال مربوط به احساس مثل want ، میل داشتن . رد کردن .بخشیدن .آرزو کردن .دقت ک ... ادامه مطلب

حال کامل استمراری

حال کامل استمراری

(present perfect continuous tense)زمان حال کامل استمراری برای بیان حالت و یا عملی که در گذشته شروع شده و تا زمان حاضر ادامه داشته و ممکن است که در آینده هم ادامه پیدا کند .اگرچه زمان حال کامل ممکن است برای همین نوع اعمال به کار برده شود ولی زمان حال استمراری مخصوصا مواقعی به جای حال کامل بکار برده میشود .که حالت عمل مداوم و پیوس ... ادامه مطلب

چگونه می توان از صفت alone و سایر صفت های مشابهش در زبان انگلیسی استفاده کرد؟

چگونه می توان از صفت alone و سایر صفت های مشابهش در زبان انگلیسی استفاده کرد؟

چگونه می توان از صفت alone و سایر صفت هایی که در زبان انگلیسی معنای تنهایی و انفرادی را می دهند استفاده کرد؟ امروز در بخش سوال کنید سایت زبان رمزی به این سوال مهم پاسخ جامع و کامل می دهیم. با ما همراه باشید.Alone کلمه ی alone صرفاً به این معنی است که شخص تنها است. عبارات on your own و  by yourself نیز در زبان انگلیسی د ... ادامه مطلب

آیا فعل answer (به معنای جواب دادن) در زبان انگلیسی معادلی دارد؟

آیا فعل answer (به معنای جواب دادن) در زبان انگلیسی معادلی دارد؟

در زبان انگلیسی نیز مانند زبان فارسی کلمات هم معنی وجود دارند که گاهی می توانند به جای یکدیگر به کار بروند. اما این کلمات در بعضی موارد خاص نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند از این رو آشنایی کامل با این گونه کلمات موجود در زبان انگلیسی امری ضروری است. در این مطلب به بررسی واژه answer  در زبان انگلیسی می پردازیم. فعل های a ... ادامه مطلب

در زبان انگلیسی چگونه می توانیم درخواستمان را مطرح کنیم؟

در زبان انگلیسی چگونه می توانیم درخواستمان را مطرح کنیم؟

آیا با نحوه درخواست کردن در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ آشنایی با دستور زبان انگلیسی از جمله مطالب مهمی است که زبان آموزان باید برای یادگیری آن اهتمام ویژه ای داشته باشند. چرا که اگر دستور زبان انگلیسی را به خوبی بدانند می توانند با استفاده از لغاتی که آموخته اند ترکیبات و جملات جدیدی بسازند که باعث تقویت مکالمه و مهارت نوشتاری آن ... ادامه مطلب

در زبان انگلیسی زیبایی را با چه واژهایی می توان بیان کرد؟

در زبان انگلیسی زیبایی را با چه واژهایی می توان بیان کرد؟

آیا می دانید در زبان انگلیسی چگونه می توان زیبایی افراد یا اشخاص را بیان کرد؟ در زبان فارسی برای بیان زیبایی از کلمات متفاوتی مانند زیبا ، خوشگل ، قشنگ و … استفاده می کنیم. در زبان انگلیسی نیز از واژه های مختلفی برای بیان این صفت استفاده می شود. آشنایی با دستور زبان انگلیسی از جمله مطالب مهمی است که زبان آموزان باید برای یادگیری ... ادامه مطلب

ترتیب و توالی زمانی در زبان انگلیسی چگونه بیان می‌شود؟ (قسمت دوم)

ترتیب و توالی زمانی در زبان انگلیسی چگونه بیان می‌شود؟ (قسمت دوم)

آیا با نحوه بیان ترتیب و توالی زمانی در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ اگر دستور زبان انگلیسی را به خوبی یاد بگیرید خواهید توانست با استفاده از لغاتی که آموخته اید ترکیبات و جملات جدیدی بسازید و مهارت مکالمه و مهارت نوشتاری خود را تقویت کنید. در این مطلب نکات کاربردی پیرامون نحوه بیان ترتیب و توالی در زبان انگلیسی را به شما خواهم آموخ ... ادامه مطلب

ترتیب و توالی زمانی در زبان انگلیسی چگونه بیان می‌شود؟ (قسمات اول)

ترتیب و توالی زمانی در زبان انگلیسی چگونه بیان می‌شود؟ (قسمات اول)

آیا با نحوه بیان ترتیب و توالی زمانی در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ اگر دستور زبان انگلیسی را به خوبی یاد بگیرید خواهید توانست با استفاده از لغاتی که آموخته اید ترکیبات و جملات جدیدی بسازید و مهارت مکالمه و مهارت نوشتاری خود را تقویت کنید. در این مطلب نکات کاربردی پیرامون نحوه بیان ترتیب و توالی در زبان انگلیسی را به شما خواهم آموخ ... ادامه مطلب