نتایج جستجوی «زبان»

جرات داشتن به زبان انگلیسی …!!!

جرات داشتن به زبان انگلیسی …!!!

جرات داشتن به انگلیسی – آیا می دانید در جرات داشتن به انگلیسی چگونه بیان می شود؟ با کاربردهای مختلف فعل dare آشنا هستید؟ برای یافتن پاسخ سوالتان با ما همراه باشید.Dare فعل dare را مفهوم ( جرات کردن ) گاهی در زبان انگلیسی به عنوان فعل نیمه وجهی به شمار می آورند، زیرا از برخی جهات رفتارش شبیه افعال وجهی است و در عین حال صیغه ... ادامه مطلب

برای بیان تاریخ در زبان انگلیسی چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟

برای بیان تاریخ در زبان انگلیسی چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟

آیا می دانید در زبان انگلیسی تاریخ را چگونه بیان می کنند؟ روش های مختلف بیان تاریخ در زبان انگلیسی کدام است؟ آیا در زبان گفتاری و نوشتاری تاریخ زبان انگلیسی تفاوتی وجود دارد؟Dateروز ، ماه و سال در شیوه ی تاریخ گذاری زبان انگلیسی :  در زبان انگلیسی بریتانیایی تاریخ را ( مانند فارسی ) به ترتیب روز – ماه – سال می نویسیم. ... ادامه مطلب

نکات کاربردی استفاده از Disabled در زبان انگلیسی

نکات کاربردی استفاده از Disabled در زبان انگلیسی

آیا می دانید در زبان انگلیسی معلولیت چگونه بیان می شود؟ برای بیان ناتوانی در زبان انگلیسی از چه کلماتی استفاده می شود؟Disabledدر زبان انگلیسی صفت disabled به معنای معلول است و درباره ی فردی به کار می رود که برای همیشه از توانایی راه رفتن محروم است:The Dolphin Center has a top class pool and excellent facilities for disabled swim ... ادامه مطلب

کلمه day با چه ساختارهایی در زبان انگلیسی بیان می شود؟

کلمه day با چه ساختارهایی در زبان انگلیسی بیان می شود؟

روز در زبان انگلیسی با چه ساختارهایی مورد استفاده قرار می گیرد؟ معانی مختلف day در جمله زبان انگلیسی چگونه است؟ آیا می توان در زبان انگلیسی پیوستگی را با استفاده از day بیان کرد؟ برای یافتن پاسخ این سوالات کمربندتان را ببندید و محکم بنشینید.در زبان انگلیسی عبارت day by day و from day to day در توصیف عملی به کار می روند که به طور ... ادامه مطلب

عبارات رایج انگلیسی در مورد خانواده

عبارات رایج انگلیسی در مورد خانواده

خانواده و بستگاندر این مقاله می خواهیم عبارات رایج انگلیسی, هنگامی که می خواهیم در مورد خانواده و اقوام صحبت کنیم را برای شما عزیزان بیاوریم و همچنین بیاموزیم که چگونه درباره ی اعضای خانواده مانند برادر یا خواهر یا فرزندان خود در زبان انگلیسی صحبت کنیم.Brothers and sistersبرادران و خواهران ?do you have any brothers or siste ... ادامه مطلب

عبارات رایج انگلیسی برای نوشتن نامه یا ایمیل

عبارات رایج انگلیسی برای نوشتن نامه یا ایمیل

در زبان انگلیسی, هنگامی که می خواهیم نامه یا ایمیل بنویسیم, عباراتی وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد. نوشتن نامه یا ایمیل به دوصورت رسمی و غیررسمی است که ما در این مقاله سعی خواهیم کرد به هردوی آنها بپردازیم.Writing an informal letterنوشتن یک نامه غیررسمی :Start your letter by using the word Dear followed by the fir ... ادامه مطلب

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی

در این مقاله می خواهیم در مورد شمارش اسامی صحبت کنیم که آنها از این لحاظ به دو دسته تقسیم می شوند:1- اسامی قابل شمارش    2-اسامی غیرقابل شمارشاسامی قابل شمارشاسامی قابل شمارش اسامی ای هستند که می توان تعداد آنها را شمارش کرد. اکثر اسامی در زبان انگلیسی قابل شمارش هستند. این اسامی هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع به کار ... ادامه مطلب

آموزش صفات مقایسه ای در زبان انگلیسی(قسمت دوم)

آموزش صفات مقایسه ای در زبان انگلیسی(قسمت دوم)

صفات تفضیلی (comparative adjectives):از صفات تفضیلی برای مقایسه دو نفر یا دو چیز استفاده می شود. توجه داشته باشید که ما زمانی از صفات مقایسه ای استفاده می کنیم که می خواهیم دو چیز را با هم مقایسه کنیم نه بیشتر. نحوه ساخت صفات تفضیلی:اگر صفت تک بخشی باشد از ساختار زیر استفاده می کنیم:adjective+er+than:older than -taller than ... ادامه مطلب

آموزش صفات مقایسه ای در زبان انگلیسی(قسمت اول)

آموزش صفات مقایسه ای در زبان انگلیسی(قسمت اول)

صفات مقایسه ای به صفاتی گفته می شوند که ما می خواهیم دوچیز یا دو شخص  را با هم مقایسه کنیم.دو تا از روش های مقایسه  در زبان انگلیسی استفاده از کلمات as…………..as  و than  می باشد.قبل از اینکه بخواهیم در مورد هرکدام از صفات مقایسه ای توضیحات جداگانه ای را ارائه دهیم به مثال های زیر دقت فرمایید.She is as old as h ... ادامه مطلب

کاربرد حروف تعریف(a,an,the) در انگلیسی

کاربرد حروف تعریف(a,an,the) در انگلیسی

در این مقاله می خواهیم در مورد حروف تعریف(articles) در زبان انگلیسی که شامل (a,an,the) می شود و همچنین کاربرد آنها در موارد مختلف , صحبت کنیم.حروف تعریف(articles) به دو دسته تقسیم می شوند:1-حرف تعریف معین the2-حرف تعریف نامعینa,anاگر اسمی برای شنونده معلوم یا معین نباشد ,قبل از آن درصورتی که مفرد و قابل شمارش باشد از a,an و درصو ... ادامه مطلب

اصطلاحات رایج بازرگانی در انگلیسی بخش دوم

اصطلاحات رایج بازرگانی در انگلیسی بخش دوم

در مقاله قبلی تعدادی از اصطلاحات فوق العاده رایج و کاربردی بازرگانی در زبان انگلیسی را معرفی کردیم. در ادامه می خواهیم به ادامه این اصطلاحات مهم بپردازیم.ادامه اصطلاحات رایج بازرگانی:  give someone a pat on the backاین اصطلاح برای تبریک گفتن به کسی که ایده ای خوب یا کاری را به صورت موفق انجام داده است به کار می بریم.مث ... ادامه مطلب

اصطلاحات رایج بازرگانی در انگلیسی بخش اول

اصطلاحات رایج بازرگانی در انگلیسی بخش اول

دز دنیای تجارت عبارات و اصطلاحات انگلیسی زیادی وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد که ما می خواهیم به برخی از مهمترین آنها بپردازیم. اگر شما با معانی این اصطلاحات آشنایی نداشته باشید, به راحتی در مکالماتی که به انگلیسی انجام می دهید به مشکل برخواهید خورد.در ادامه به معرفی این اصطلاحات خواهیم پرداخت: 24/724/7 یعنی 24 سا ... ادامه مطلب