اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Acetiam

    (حق.) علت‌ (فرضي‌) براي‌ عملي‌ تا قاضي‌ بتواند راي‌ خود را بدهد.