اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Achate

    مهره‌ء بازي‌، تيله‌، عقيق‌، خريد، بيع‌، (در جمع‌)اشياء خريداري‌ شده‌، يار با وفا، خريدن‌.