اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Addition

    افزايش‌، اضافه‌، لقب‌، متمم‌اسم‌، اسم‌ اضافي‌، ضميمه‌، (ر.) جمع‌ (زدن‌)، (ش‌.) تركيب‌ چندماده‌ با هم‌.