اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Adjudication

    قضاوت‌، داوري‌، احقاق‌ حق‌، حكم‌ ورشكستگي‌.