اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Adjust

    ميزان‌ كردن‌، تعديل‌ كردن‌، تنظ‌يم‌ كردن‌، تسويه‌ نمودن‌، مط‌ابق‌ كردن‌، وفق‌ دادن‌، سازگار كردن‌.

    پیوندها