اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Allow

    رخصت‌ دادن‌، اجازه‌ دادن‌، ستودن‌، پسنديدن‌، تصويب‌ كردن‌، روا دانستن‌، پذيرفتن‌، اعط‌اء كردن‌.