اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Amaranthine

    تاج‌ خروسي‌، منسوب‌ به‌ تاج‌ خروس‌، برنگ‌ تاج‌ خروسي‌.