اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Anathema

    هرچيزي‌ كه‌ مورد لعن‌ واقع‌ شود، لعنت‌ و تكفير، مرتد شناخته‌ شده‌ از ط‌رف‌ روحانيون‌.