اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Anemone

    شقايق‌ نعمان‌، لاله‌ء نعمان‌، رنگ‌ قرمز مايل‌ به‌ ابي‌.