اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Animal

    جانور، حيوان‌، حيواني‌، جانوري‌، مربوط‌ به‌ روح‌ و جان‌ يا اراده‌، حس‌ و حركت‌.

    پیوندها