اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Ask

    پرسيدن‌، جويا شدن‌، خواهش‌ كردن‌، براي‌ چيزي‌ بي‌ تاب‌ شدن‌، ط‌لبيدن‌، خواستن‌، دعوت‌ كردن‌.