اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Assort

    جور كردن‌، ط‌بقه‌ بندي‌ كردن‌، مناسب‌ بودن‌، هم‌ نشين‌ شدن‌.