اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Astrological

    مربوط‌ به‌ نجوم‌، منسوب‌ به‌ علم‌ ستاره‌ شناسي‌.