اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Barrel

    بشكه‌، خمره‌چوبي‌، چليك‌، لوله‌ تفنگ‌، درخمره‌ ريختن‌، دربشكه‌ كردن‌، با سرعت‌ زيادحركت‌ كردن‌.