اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Bastardization

حرامزادگي‌، پستي‌، بدل‌ سازي‌، حرامزاده‌ كردن‌.