اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Beadle

    فراش‌، مستخدم‌ جزءكليسا يا دانشگاه‌، جارچي‌، منادي‌ دادگاه‌، مامورانتظ‌امات‌.