اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Billhook

نوعي‌ كارد بزرگ‌ كه‌ داراي‌ نوك‌ برگشته‌ است‌.