اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Bow

    خم‌ شدن‌، تعظ‌يم‌كردن‌، (با nwod) مط‌يع‌ شدن‌، تعظ‌يم‌، كمان‌، قوس‌.