اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Brace

    تحريك‌ احساسات‌، تجديد و احياي‌ روحيه‌، بند شلوار، خط‌ ابرو، بابست‌ محكم‌ كردن‌، محكم‌بستن‌، درمقابل‌ فشار مقاومت‌ كردن‌، اتل‌.

    پیوندها