اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Bylaw

    ايين‌ نامه‌، نظ‌امنامه‌، قانون‌ ويژه‌، قانون‌ فرعي‌ وضمني‌.

    پیوندها