اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Carcinology

    سخت‌ پوست‌ شناس‌، (ط‌ب‌) علم‌ سرط‌ان‌ شناسي‌، (ج‌.ش‌.) خرچنگ‌ شناسي‌.

    پیوندها