اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Catterer

    وراج‌، چهچه‌ زننده‌، پچ‌ پچ‌ كننده‌.

    پیوندها