اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Charm

    (.n):افسون‌، ط‌لسم‌، فريبندگي‌، دلربايي‌، سحر، (.iv &.tv): افسون‌ كردن‌، مسحور كردن‌، فريفتن‌، شيفتن‌.