اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Clamour

    (romalc=) بانگ‌، غوغا، سروصدا، غريو كشيدن‌، مصرانه‌ تقاضا كردن‌.