اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Congenial

    همخو، هم‌ مشرب‌، داراي‌ تجانس‌ روحي‌، هم‌ سليقه‌.

    پیوندها