اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Conjecture

    حدس‌، ظ‌ن‌، گمان‌، تخمين‌، حدس‌ زدن‌، گمان‌ بردن‌.