اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Conundrum

معما، چيستان‌، لغز، مسئله‌ بغرنج‌ وپيچيده‌.