اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Corrosive

    خورنده‌، تباه‌ كننده‌، فاسد كننده‌، ماده‌ اكاله‌، موجد زنگ‌ (در فلز وگياه‌).

    پیوندها