اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Crater

    دهانه‌ اتش‌ فشان‌، دهانه‌ كوه‌ هاي‌ ماه‌، دهانه‌ يا حفره‌ حاصله‌ در اثر بمب‌ وغيره‌.