اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Crenellated

    (گ‌.ش‌.) داراي‌ كنگره‌ هاي‌ كوچك‌، مستحكم‌.