اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Crystallize

    (ezilatsyrc=) متبلور كردن‌، متشكل‌ كردن‌، شكل‌ دادن‌.

    پیوندها