اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Curse

    نفرين‌، دشنام‌، لعنت‌، بلا، مصيبت‌، نفرين‌ كردن‌، ناسزا گفتن‌، فحش‌ دادن‌.