اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Dextrorotation

    (ش‌.) گردش‌ بط‌رف‌ قط‌ب‌ راست‌.

    پیوندها