اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Dome

    گنبد، قبه‌، قلعه‌ گرد، گنبد زدن‌، منزلگاه‌، شلجمي‌.

    پیوندها