اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Doubt

    شك‌، ترديد، شبهه‌، گمان‌، دودلي‌، نامعلومي‌، شك‌ داشتن‌، ترديد كردن‌.