اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Dummy

    شخص‌ لال‌ وگيج‌ وگنگ‌، ادم‌ ساختگي‌، مانكن‌، مصنوعي‌، بط‌ورمصنوعي‌ ساختن‌، ادمك‌.