اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Edge

    (.n): كنار، لبه‌، نبش‌، كناره‌، تيزي‌، برندگي‌، (.iv &.tv &.n): داراي‌ لبه‌ تيز كردن‌، تحريك‌ كردن‌، كم‌ كم‌ پيش‌ رفتن‌، اريب‌ وار پيش‌ رفتن‌.