اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Elapse

گذشتن‌، منقضي‌ شدن‌، سپري‌ شدن‌، سقوط‌.